Användarvillkor

Den här webbplatsen erbjuder dig de allra bästa ios-dataåterställningsverktygen. Vi gör informationen och produkterna tillgängliga för dig på denna webbplats, med förbehåll för följande villkor. Genom att komma åt denna webbplats godkänner du dessa användarvillkor. SafeKit Studio förbehåller sig rätten att söka alla rättsmedel och i eget kapital för eventuella brott mot dessa villkor. Alla rättigheter som inte uttryckligen ges här är reserverade.

PRIVATLIV

Ios-data-recovery.com tar din personliga integritet väldigt seriöst. Vi distribuerar inte personuppgifter till tredje part. Det finns inneboende faror i användningen av någon programvara som är tillgänglig för nedladdning på Internet, och DataKit Studio uppmanar härmed dig att se till att du fullständigt förstår alla riskerna innan du hämtar någon av programvaran (inklusive, men inte begränsat, den potentiella infektionen hos din system med datavirus och förlust av data). Du är ensam ansvarig för adekvat skydd och säkerhetskopiering av data och utrustning som används i samband med någon av programvaran.

BILDER

Alla logotyper, stänkskärmar, sidhuvud, bilder och grafik som visas på den här webbplatsen är servicemärken, varumärken och / eller handelsdräkt (gemensamt "Marks") till DataKit Studio eller dess tredjepartslicensgivare. Om inte annat uttryckligen tillåts här, använda, kopiera, överföra, visa, ändra eller distribuera några märken i någon form eller på något sätt utan uttryckligt skriftligt tillstånd från DataKit Studio är förbjudet och kan bryta mot upphovsrätten, varumärket, privatlivet eller andra lagar i USA och / eller andra länder.

ERSÄTTNING

Du samtycker till att försvara, befria och hålla DataKit Studio, dess dotterbolag och deras tjänstemän, styrelseledamöter, agenter och anställda oförskämda från och mot alla krav, förluster, skador, skulder, kostnader och kostnader, inklusive advokatavgifter, som härrör från eller är relaterade till ditt användarinnehåll, användning av sajten eller brott mot någon av dessa villkor.

ÅTERKOPPLING

Eventuella kommentarer eller material som skickas till DataKit Studio, inklusive feedback utan begränsning, till exempel frågor, kommentarer, förslag eller annan relaterad information om Programvaran, denna webbplats eller andra produkter, program eller tjänster i DataKit Studio ("Feedback") ska vara anses vara icke-konfidentiell. DataKit Studio ska inte ha några skyldigheter av något slag med avseende på sådan återkoppling och ska kunna reproducera, använda, avslöja, visa, visa, omvandla, skapa avledande verk och distribuera Feedback till andra utan begränsning och vara fri att använda några idéer , koncept, know-how eller tekniker som ingår i sådan feedback för något ändamål, inklusive men inte begränsat till utvecklings-, tillverknings- och marknadsföringsprodukter som innehåller sådan feedback.

REPRODUCTIONS

Alla auktoriserade reproduktioner av någon av de uppgifter som finns här måste innehålla upphovsrättsmeddelanden, varumärken eller andra legendariska legender i DataKit Studio, på alla kopior av material som tillverkats av dig. Licensen för Programvaran och användningen av denna webbplats regleras av USA: s lagar.

COPYRIGHT

Upphovsrätt på denna webbplats (inklusive men inte begränsning, text, grafik, logotyper, ljud och programvara) ägs och licensieras av DataKit Studio. Alla material som finns på denna webbplats är skyddade av USA och internationell upphovsrättslagstiftning och får inte kopieras, reproduceras, distribueras, överföras, visas, publiceras anpassade eller behandlas i någon form eller på något sätt eller i något medium utan föregående skrift tillstånd från DataKit Studio. Du får inte ändra eller ta bort upphovsrätt eller annat meddelande från kopior av innehållet.