Villkor av användning

Den här webbplatsen erbjuder dig de allra bästa ios-dataåterställningsverktygen. Vi gör informationen och produkterna tillgängliga för dig på denna webbplats, med förbehåll för följande villkor. Genom att komma åt denna webbplats godkänner du dessa användarvillkor. SafeKit Studio förbehåller sig rätten att söka alla rättsmedel och i eget kapital för eventuella brott mot dessa villkor. Alla rättigheter som inte uttryckligen ges här är reserverade.

PRIVATLIV

ios-data-recovery.com tar din personliga integritet mycket seriöst. Vi distribuerar ingen personlig information till tredje part. Det finns inneboende faror i användningen av programvara som finns tillgänglig för nedladdning på Internet, och echoshare Studio uppmanar dig härmed att se till att du förstår alla riskerna innan du laddar ner någon av programvaran (inklusive utan begränsning, den potentiella infektionen i din system av datorvirus och förlust av data). Du är ensam ansvarig för adekvat skydd och säkerhetskopiering av data och utrustning som används i samband med någon av programvaran.

BILDER

Alla logotyper, stänkskärmar, sidhuvuden, bilder och grafik som visas på denna webbplats är servicemärken, varumärken och / eller handelskläder (tillsammans "märken") från echoshare Studio eller dess tredjepartslicensgivare. Förutom vad som uttryckligen tillåts här, använda, kopiera, sända, visa, modifiera eller distribuera märken i någon form eller på något sätt utan uttryckligt skriftligt tillstånd från echoshare Studio är förbjudet och kan bryta mot upphovsrätt, varumärke, integritet eller andra lagar i USA och / eller andra länder.

ERSÄTTNING

Du samtycker till att försvara, skada och hålla echoshare Studio, dess dotterbolag och deras tjänstemän, styrelseledamöter, agenter och anställda ofarliga från och mot alla anspråk, förluster, skador, skulder, kostnader och kostnader, inklusive advokatarvoden, som härrör från eller är till ditt användarinnehåll, användning av webbplatsen eller brott mot någon av dessa villkor.

ÅTERKOPPLING

Alla kommentarer eller material som skickas till echoshare Studio, inklusive utan begränsning återkoppling, såsom frågor, kommentarer, förslag eller annan relaterad information om programvaran, denna webbplats eller andra produkter, program eller tjänster från echoshare Studio ("Feedback") ska vara anses vara icke-konfidentiellt. echoshare Studio har ingen skyldighet av något slag med avseende på sådan återkoppling och ska vara fri att reproducera, använda, avslöja, visa, visa, omvandla, skapa derivat och distribuera återkopplingen till andra utan begränsning och ska vara fri att använda alla idéer , begrepp, kunskap eller tekniker som finns i sådan feedback för vilket som helst syfte, inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter som innehåller sådan feedback.

REPRODUCTIONS

Alla auktoriserade reproduktioner av någon av informationen häri måste innehålla upphovsrättsmeddelanden, varumärken eller andra egendomsförklaringar från echoshare Studio på alla kopior av det material du har gjort. Licensen för programvaran och användningen av denna webbplats regleras av lagarna i USA.

COPYRIGHT

Upphovsrätten till denna webbplats (inklusive utan begränsning, text, grafik, logotyper, ljud och programvara) ägs och licensieras av echoshare Studio. Allt material som finns på denna webbplats är skyddat av USA och internationell upphovsrättslag och får inte kopieras, reproduceras, distribueras, sändas, visas, publiceras anpassad eller hanteras i någon form eller på något sätt eller i något media utan föregående skriftligt tillstånd från echoshare Studio. Du får inte ändra eller ta bort upphovsrätt eller annat meddelande från kopior av innehållet.